ГРАФІК ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИКОНАНИХ САМОСТІЙНО ЗАВДАНЬ

Завдання Дата презентації
Предмет, метод і завдання дисципліни. Організаційні основи підприємства Згідно графіку
Виробнича система та її організаційне проектування Згідно графіку
Виробничий процес і організаційні типи виробництва. Спеціалізація, диверсифікація та концентрація виробництва Згідно графіку
Організація трудових процесів і робочих місць Згідно графіку
Модульна контрольна робота Згідно графіку
Організація використання земельних ресурсів АПФ Згідно графіку
Організація кругообігу основних засобів. Організація використання і ремонту техніки та обладнання АПФ Згідно графіку
Організація транспортного, складського і енергетичного господарства АПФ Згідно графіку
Організація виробництва в галузях рослинництва АПФ Згідно графіку
Організація виробництва в галузях тваринництва АПФ Згідно графіку
Організація кормовиробництва Згідно графіку
Організація виробництва в ГРАФІК ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИКОНАНИХ САМОСТІЙНО ЗАВДАНЬ галузях промислової сфери АПФ Згідно графіку
Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції АПФ Згідно графіку
Модульна контрольна робота Згідно графіку, затвердженого кафедрою

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ.

1. Сучасні базові технології виробництва сільськогосподарської продукції.

2. Історія розвитку теорії та практики організації виробництва.

3. Внесок Ф. Тейлора в організацію та управління виробництвом.

4. Значення поточної організації виробництва розробленої Г. Фордом.

5. Вплив нововведень у сфері організації та управління виробництвом на межі 20-х – 40-х років ХХ ст.

6. Відношення концепції всеосяжного управління якістю та концепції всеосяжного контролю якості.

7. Підприємство – складна виробнича система.

8. Міжнародні системи сертифікації.

9. Міжнародні системи управління якістю продукції.

10. Концепція «заощадливого виробництва», та можливості її застосування в ГРАФІК ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИКОНАНИХ САМОСТІЙНО ЗАВДАНЬ АПК України.

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР) науки

“Організація операційної діяльності підприємства ”

№ п/п Форми індивідуально - консультативної роботи Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР Кіль-ть годин
І ІІ ІІІ IV V VI XVII XVIII
Денна форма навчання
1. Індивідуальні заняття вівторок 13.00- 14.00 04.09. вівторок 13.00- 14.00 18.09. вівторок 13.00- 14.00 02.10. х вівторок 13.00- 14.00 18.12.
2. Консультації вівторок 13.00- 14.00 11.09. вівторок 13.00- 14.00 25.09. вівторок 13.00- 14.00 09.10. х вівторок 13.00- 14.00 25.12.
3. Перевірка виконання завдань СРС вівторок 13.00- 14.00 11.09. вівторок 13.00- 14.00 25.09. вівторок 13.00- 14.00 09.10. х вівторок 13.00- 14.00 25.12.
Разом
Заочна форма навчання
1. Індивідуальні заняття вівторок 13.00- 14.00 04.09. вівторок 13.00- 14.00 18.09. вівторок 13.00- 14.00 02.10. х вівторок 13.00- 14.00 18.12.
2. Консультації вівторок 13.00- 14.00 11.09. вівторок 13.00- 14.00 25.09.12 вівторок 13.00- 14.00 09.10.12 х вівторок 13.00- 14.00 25.12.
3. Перевірка виконання завдань СРС вівторок 13.00- 14.00 08.09. вівторок 13.00- 14.00 22.09. вівторок 13.00- 14.00 06.10. х вівторок 13.00- 14.00 25.12.
РазомВиконання домашніх розрахункових завдань студенти виконують відповідно до вимог:

Навчальні завдання ГРАФІК ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИКОНАНИХ САМОСТІЙНО ЗАВДАНЬ та методичні вказівки до проведення семінарських і практичних занять з дисципліни “Організація виробництва в агропромислових формуваннях” для студентів спеціальності 6107 “Економіка підприємств” спеціалізація “Економіка агропромислових формувань” - К.: КНЕУ, 2006. – 28 с. Єранкін О. О., Коваль П. В.

Тему наукової публікації та аналітичного огляду студент обирає самостійно і погоджує з керівником курсу.

Тему аналітичного звіту з проблематики дисципліни, студент обирає самостійно і погоджує з керівником курсу.

4. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НАУКИ.


documentakjsnlp.html
documentakjsuvx.html
documentakjtcgf.html
documentakjtjqn.html
documentakjtrav.html
Документ ГРАФІК ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИКОНАНИХ САМОСТІЙНО ЗАВДАНЬ