Організаційна структура підприємства

ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" є природним монополістом у галузі енергопостачання в Рівненській області, і інші енергопостачальні компанії Украіїни не є конкурентами для цієї компанії.

Основними видами діяльності товариства є:

• виробництво електричної енергії;

• отримання, передача, розподіл та постачання електроенергіі споживачам на умовах укладених договорів по тарифах, що регулюються відповідно до чинного законодавства;

• ремонт та технічне обслуговування електророзподільчої та контрольної апаратури;

• монтаж та установка електророзподільчої та контрольної апаратури;

• розвиток електромереж у регіоні та за його межами;

• здійснення будівництва, ремонтно-експлуатаційних робіт, обслуговування електромереж та трансформаторних підстанцій;

• здійснення енергетичного нагляду за споживанням електричноі енергіі;

• виготовлення, ремонт та обслуговування засобів вимірювання, контролю та інші види Організаційна структура підприємства виробництва;

• будівельно - монтажні роботи, будівництво, реконструкція, технічне обслуговування, ремонт будівель та споруд;

• здійснення оптової та роздрібної торгівлі (торгівельно-посередницька діяльність);

• надання комунально - побутових та господарських послуг;

• транспортно - експедиційні послуги;

• інвестиційна діяльність, науково-технічні, виробничі, фінансові та інші види інвестицій в перспективну виробничу продукцію, послуги та роботи, виходячи з попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках, включаючи організацію досвідчених та серійних виробництв, в тому числі за участю іноземного капіталу;

• організація професійної освіти, підготовки та перепідготовки спеціалістів на комерційній основі, проведення навчання з метою одержання та підвищення рівня професійної освіти працівників;

Для характеристики виробничої структури підприємства можна навести дані відображені в табл Організаційна структура підприємства. 1.

З наведених даних можна сказати, що компанія є відноситься до великих підприємств, включає до свого складу значну структуру постачання електроенергії, обслуговування засобів для передачі та постачанні електроенергії.

Табл. 1.

Технічні параметри ЗАТ “Ей-І-Ес Рівнеенерго” станом 1.01.2007
Кількість підстанцій напругою 35 кВ 90 шт.
Кількість підстанцій напругою 6-10 кВ 5877 шт.
Сумарна потужність трансформаторів 2 382,20 МВА
Площа території забезпечення електроенергією 20 100 км2
Загальна довжина повітряних ліній електропередач: 26,749 км
•110 кВ 1264,2 км
•35 кВ 1501,6 км
•6-10 кВ 9282,5 км
•0,4-10кВ 13387,3 км
Загальна довжина кабельних ліній електропередач 1314,4 км
Кількість підстанцій напругою 110 кВ 35 шт.
Чисельність персоналу компанії 1 742 чол.
Чисельність споживачів 385 тис. чол.

Найважливіший компонент зовнішнього середовища для компанії – це споживачі електроенергії. Компанія Організаційна структура підприємства має близько 385 тис. споживачів, і її діяльність прямо залежить від кількості спожитої ними електроенергії, рівня її оплати тощо. Саме тому діяльність компанії повинна бути максимально орієнтована на потреби споживачів.

Рис. 1 Структура споживання

Структура організації – це сукупність елементів і взаємозв’язків між ними, що дає змогу найефективніше перетворювати вхідні ресурси в завершальний продукт і досягати поставлених цілей. Формування організаційної структури, вибір певного її типу зумовлюється багатьма чинниками. Це і специфіка діяльності підприємства, яка вимагає виконання тих чи інших видів робіт, і технологія, що застосовується для перетворення ресурсів у кінцевий продукт, і масштаби діяльності.Структура управління ЗАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго» відображена на Організаційна структура підприємства рис. 2.

Рис. 2. Структура управління ЗАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго»

Для більш детально охарактеризування організаційної структури можна використати внутрішню робочу структуру МВЗ (Місць Виникнення Затрат). Дана структура відображена в додатку 1.


documentakjyfjt.html
documentakjymub.html
documentakjyuej.html
documentakjzbor.html
documentakjziyz.html
Документ Організаційна структура підприємства