Тапсырма. Сөздерді жаттаңыз. 2 – тапсырма. Етістіктердің жіктелуін есте сақтаңыз.

Шақырамын –

Құттықтаймын –

Мерекеңмен–

Туған күнім –

Тілек –

Тілеймін –

Денсаулық –

Бақыт –

2 – тапсырма. Етістіктердің жіктелуін есте сақтаңыз.

Learn the following pronouns:

Мен (I), Сен (you), ол (he),біз (we), сіздер (you), олар (they).

Мен жаза –мын Мен тыңдай –мын Мен айта –мын

Сіз жаза –сыз Сіз тыңдай – сыз Сіз айта -сыз

Ол жаза –ды Ол тыңдай –ды Ол айта – ды

Тапсырма. Етістіктерді жіктеңіз.

Келу, шығу, бару, ашу, жабу, кіру, құттықтау, тілеу, тұру, шақыру.

Тапсырма. Тиісті жалғауды қойыңыз.

Мен келе ..., сен шыға..., ол бара..., мен аша..., сен Тапсырма. Сөздерді жаттаңыз. 2 – тапсырма. Етістіктердің жіктелуін есте сақтаңыз. жаба..., мен құттықтай..., сен шақыра..., ол тұра... .

5– тапсырма.Сұхбатты жаттаңыз.

І. – Мен Сізді құттықтаймын!

– Рақмет.

ІІ. – Мен Сізді мерекемен (туған күніңізбен) құттықтаймын!

– Рақмет.

ІІІ. – Мен Сізді шақырамын.

- Рақмет. Келемін.

ІV.– Мен Сізді мерекеге (туған күнге, салтанатты кешке) шақырамын.

- Рақмет. Келемін.

V. –Мен Сізге денсаулық (бақыт) тілеймін.

- Рақмет.

6. Әдебиет:

  1. Оразымбетова Ғ.Д., Сәлім Е.Қ. Қазақ тілі 2013 ж.
  2. Оразахынова Н.А.

Қазақ тілі ( Сөзжасам. Морфология) : учебное пособие / Н. А. Оразахынова, Ж. Т. Исаева, Г. С. Сүлеева. – Алматы : АРЫС, 2014. – 176 с. : ил

  1. Бектурова Тапсырма. Сөздерді жаттаңыз. 2 – тапсырма. Етістіктердің жіктелуін есте сақтаңыз. А.Ш.

Казахский язык для всех : учебное пособие / А. Ш. Бектурова, Ш. К. Бектуров. – Алматы : Атамұра, 2014. – 718 с.

  1. Бектұров Ш.

Қазақ тілі для начинающих : учебник / Ш. Бектұров, А. Бектұрова. – Алматы : Рауан, 2014. – 397 б.

  1. Доскеева Б.Ж.

Қазақ тілі: жоғары оқу орындарының 1 курсына арналған : учебник / Б. Ж. Доскеева. – Алматы : Ана тілі, 2010. – 191 с.

  1. Рысбаева Г.К.

Қазақ тілі: Грамматикалық анықтағыш = Казахский язык. Грамматический справочник / Г. К. Рысбаева. – Алматы : Сөздік – Словарь, 2010. – 192 б.

  1. Сыздық, Рәбиға.

Қазақ тілінің анықтағышы : определитель / Р. Сыздық. – Астана : Елорда, 2010. – 527 б.

  1. Хасанова С.

Контрольно – тренировочные упражнения по морфологии современного казахского Тапсырма. Сөздерді жаттаңыз. 2 – тапсырма. Етістіктердің жіктелуін есте сақтаңыз. языка : учебник / Хасанова С. – 1 – е изд. – Алматы : Ана тілі, 2011. – 135 с. : ил

  1. Әуелбеков Ш.

Қазақша сөйлеу үлгілері:Казахский разговорный язык / Ш. Әуелбеков. – Алматы, 2009. – 238 с

7. Бақылау: Сұрақтарға жауап беріңіз.

1.Мерекеге шақыруда қолданылатын сөйлеу әдебінің формаларын айтыңыз.

2.Құттықтауда қолданылатын сөйлеу әдебінің формаларын айтыңыз.

3. Етістіктердің І,ІІ,ІІІ жақтағы жіктік жалғауын жазыңыз.

1.Тақырып №11, аталуы: Іс – қимыл, оқиға немесе заттың артықшылығын айту.

2. Мақсаты:Студенттердің сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру, іс – қимыл, оқиға немесе заттың артықшылығын айту кезінде қолданылатын с Тапсырма. Сөздерді жаттаңыз. 2 – тапсырма. Етістіктердің жіктелуін есте сақтаңыз.өздер мен сөз тіркестерімен таныстыру.

3. Оқытудың міндеттері:

Студент білу керек:

– сұрақтарға дұрыс жауап беру;

– тақырып бойынша өз ойын дұрыс жүйелі түрде жаза алу;

– тақырып бойынша жаңа сөздерді білуі керек.Студент істей білуі керек:

– сөздерді оқу, жаттау,жазу, берілген тақырып аясында сұхбаттасу.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Іс – қимылды білдіретін етістіктер.

2. Заттың артықшылығын білдіретін сын есімдер.

3.Сұхбаттарды аудару.

5. Сабақ беру және оқыту әдістері:жазылым, түсіндіру, тіл дамыту.


documentakjzqjh.html
documentakjzxtp.html
documentakkafdx.html
documentakkamof.html
documentakkatyn.html
Документ Тапсырма. Сөздерді жаттаңыз. 2 – тапсырма. Етістіктердің жіктелуін есте сақтаңыз.